Prislista

Avgifter 2022  
 inkl momsexkl moms
Medlemmar  
Bryggplats hela året per bryggmeter585468
   
Hyresgäster  
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter15151212
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter på I bryggan14401152
Bryggplats vinter 1 november-31 mars per bryggmeter540432
Uppställningsplats på land vinter 1 november – 31 mars per breddmeter410328
Uppställningsplats på land sommar 1 april – 31 oktober per breddmeter410328
 Ej hyresgäst i hamnen, förvaring på land per breddmeter 1100 
Gemensamma avgifter  
Uppställning av vagga i bockgård sommar eller vinter inkl borttransport på våren335268
Uppställning av kärra <8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl bortransport670536
Uppställning av kärra >8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl borttransport13951116
Uppställning mindre trailerbåt på land vinter eller sommar på anvisad plats14151132
Båtlyft upp till 5 ton665532
Båtlyft upp till 6 ton955764
Båtlyft upp till 7 ton1240992
Båtlyft upp till 8 ton15401232
Båtlyft upp till 9 ton18401472
Båtlyft upp till 10 ton21351708
Båtlyft upp till 11 ton24201936
Båtlyft upp till 12 ton27152172
Båtlyft upp till 13 ton29952396
Båtlyft upp till 14 ton33052644
Båtlyft upp till 15 ton35652852
Avgifterna gäller på vardagar för lyft som påbörjas kl 08:00 och som är avslutade kl 16:00  
Vid övriga tider tillkommer320256
Missad vaktgång  enkel / familje1465/29501172/2360
Lån av elmätare  kr/år.7056
Elenergi debiteras med kr/kWh4.03
Hamnhjälp deb per timmen ( tex bärgning, bogsering) ink fordon / ekl fordon775/620620/496
Flyttning av vagga med hjälp av hjullastaren335268
Flyttning av vagn med hjälp av hjullastaren205164
Hyra av stötta under vintersäsong per styck360288
Hyra av stötta under sommarsäsong under 1 vecka per styck8064
Hyra av motorbåtsbockar under vintersäsong per styck720576
Bokning av spolplattan för båttvättning per timme615492
Hyra av spolplattan vid egen upptagning ej bokningsbar250240
Mast mellan i mast container vinter eller sommar230184
Mast lång i mast container vinter eller sommar355284
Bom eller linkande i mast container vinter eller sommar130104
Köavgift  
Avg. för att stå i kölistor. Per kalenderår.235188
Faktureringsavgift vid pappersfaktura2015
Hyra för hodda  
Av Föreningshamnen isolerad hodda / per kvartal28850
Oisolerad hodda / per kvartal21500
Oisolerad liten hodda / per kvartal11200
Elenergi debiteras med kr/kWh för hodda1,901,52
   
Nyttjande av sjösättnings slip  
Pris per gång.7056
Årskort845676
   
Gäster  
Gästdygn för båt inkl. el 190152
Gästmånad oavsett längd exkl el enligt ovan.24001920
Serviceavgift Frihamns båt per dygn6048
För gästbåtar som stannar längre tid än  6 dygn är vart sjunde dygn gratis.  
Gästdygn husbil/husvagn max 48 timmar ink el190152
Ängelholm 2022-02-24 styrelsen