Prislista

Avgifter 2023  
 inkl momsexkl moms
Medlemmar  
Bryggplats hela året per bryggmeter611489
   
Hyresgäster  
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter15831266
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter på I bryggan15041204
Bryggplats vinter 1 november-31 mars per bryggmeter564451
Uppställningsplats på land vinter 1 november – 31 mars per breddmeter428342
Uppställningsplats på land sommar 1 april – 31 oktober per breddmeter428342
 Ej hyresgäst i hamnen, förvaring på land per breddmeter 1149 
Gemensamma avgifter  
Uppställning av vagga i bockgård sommar eller vinter inkl borttransport på våren350280
Uppställning av kärra <8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl bortransport700560
Uppställning av kärra >8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl borttransport14581116
Uppställning mindre trailerbåt på land vinter eller sommar på anvisad plats14781182
Båtlyft upp till 5 ton695556
Båtlyft upp till 6 ton998798
Båtlyft upp till 7 ton12951036
Båtlyft upp till 8 ton16091287
Båtlyft upp till 9 ton19221538
Båtlyft upp till 10 ton22311785
Båtlyft upp till 11 ton25292023
Båtlyft upp till 12 ton28372269
Båtlyft upp till 13 ton31292504
Båtlyft upp till 14 ton34532763
Båtlyft upp till 15 ton37252980
Avgifterna gäller på vardagar för lyft som påbörjas kl 08:00 och som är avslutade kl 16:00  
Vid övriga tider tillkommer334267
Missad vaktgång  enkel / familje1530/30601224/2466
Lån av elmätare  kr/år.7358
Elenergi debiteras med kr/kWh3.65
Hamnhjälp deb per timmen ( tex bärgning, bogsering) ink fordon / ekl fordon810/648648/518
Flyttning av vagga med hjälp av hjullastaren350280
Flyttning av vagn med hjälp av hjullastaren214171
Hyra av stötta under vintersäsong per styck376300
Hyra av stötta under sommarsäsong under 1 vecka per styck8466
Hyra av motorbåtsbockar under vintersäsong per styck752602
Bokning av spolplattan för båttvättning per timme642514
Hyra av spolplattan vid egen upptagning ej bokningsbar261250
Mast mellan i mast container vinter eller sommar240192
Mast lång i mast container vinter eller sommar370296
Bom eller linkande i mast container vinter eller sommar136109
Köavgift  
Avg. för att stå i kölistor. Per kalenderår.245196
Faktureringsavgift vid pappersfaktura2115.60
Hyra för hodda  
Av Föreningshamnen isolerad hodda / per kvartal30150
Oisolerad hodda / per kvartal22470
Oisolerad liten hodda / per kvartal11700
Elenergi debiteras med kr/kWh
   
Nyttjande av sjösättnings slip  
Pris per gång.7358
Årskort883706
   
Gäster  
Gästdygn för båt inkl. el 220
Gästmånad oavsett längd exkl el enligt ovan.25002006
Serviceavgift Frihamns båt per dygn6250
För gästbåtar som stannar längre tid än  6 dygn är vart sjunde dygn gratis.  
Gästdygn husbil/husvagn max 48 timmar ink el220
Ängelholm 2023-01-10 styrelsen