Prislista

Avgifter 2023  
 inkl momsexkl moms
Medlemmar  
Bryggplats hela året per bryggmeter635508
   
Hyresgäster  
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter16461316
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter på I bryggan15641252
Bryggplats vinter 1 november-31 mars per bryggmeter609487
Uppställningsplats på land vinter 1 november – 31 mars per breddmeter445355
Uppställningsplats på land sommar 1 april – 31 oktober per breddmeter445355
 Ej hyresgäst i hamnen, förvaring på land per breddmeter 1194 
Gemensamma avgifter  
Uppställning av vagga i bockgård sommar eller vinter inkl borttransport på våren364291
Uppställning av kärra <8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl bortransport728582
Uppställning av kärra >8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl borttransport15161160
Uppställning mindre trailerbåt på land vinter eller sommar på anvisad plats15371229
Båtlyft upp till 5 ton722578
Båtlyft upp till 6 ton1037829
Båtlyft upp till 7 ton13461077
Båtlyft upp till 8 ton16731388
Båtlyft upp till 9 ton19981599
Båtlyft upp till 10 ton23201856
Båtlyft upp till 11 ton26302103
Båtlyft upp till 12 ton29502359
Båtlyft upp till 13 ton32542604
Båtlyft upp till 14 ton35912873
Båtlyft upp till 15 ton38743005
Avgifterna gäller på vardagar för lyft som påbörjas kl 08:00 och som är avslutade kl 16:00  
Vid övriga tider tillkommer347277
Missad vaktgång  enkel / familje1591/31821272/2564
Lån av elmätare  kr/år.7560
Elenergi debiteras med kr/kWh2,39
Hamnhjälp deb per timmen ( tex bärgning, bogsering) ink fordon / ekl fordon842/673673/538
Flyttning av vagga med hjälp av hjullastaren364291
Flyttning av vagn med hjälp av hjullastaren222177
Hyra av stötta under vintersäsong per styck391312
Hyra av stötta under sommarsäsong under 1 vecka per styck8768
Hyra av motorbåtsbockar under vintersäsong per styck782626
Bokning av spolplattan för båttvättning per timme667534
Hyra av spolplattan vid egen upptagning ej bokningsbar271260
Mast mellan i mast container vinter eller sommar249199
Mast lång i mast container vinter eller sommar384307
Bom eller linkande i mast container vinter eller sommar141113
Köavgift  
Avg. för att stå i kölistor. Per kalenderår.245196
Faktureringsavgift vid pappersfaktura2115.60
Hyra för hodda  
Av Föreningshamnen isolerad hodda / år125400
Oisolerad hodda /år93440
Oisolerad liten hodda / år48640
Elenergi debiteras med kr/kWh 2,29
   
Nyttjande av sjösättnings slip  
Pris per gång.7560
Årskort918734
   
Gäster  
Gästdygn för båt inkl. el 220
Gästmånad oavsett längd exkl el enligt ovan.26002086
Serviceavgift Frihamns båt per dygn70
För gästbåtar som stannar längre tid än  6 dygn är vart sjunde dygn gratis.  
Gästdygn husbil/husvagn max 48 timmar ink el220
Ängelholm 2024-01-15 styrelsen